BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019 | QUANG ANH CGTE

bảng giá máy biến áp

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019 | QUANG ANH CGTE

bảng giá máy biến áp 2019

Bảng giá dưới đây chỉ là bảng giá tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất

Điện thoại: 028 627 24787  – Hotline: 0919758191

Email: sales@thicongtrambienap.com

Mã số thuế: 0316365712

“Tiết kiệm năng lượng là đầu tư cho thế hệ tương lai”

 

Bảng giá hiện hành

Ngày phát hành

Máy biến áp phân phối
1 Máy biến áp Thibidi QĐ 2608 EVNSPC 01/01/2016
2 Máy biến áp Thibidi QĐ 3079 EVNCPC 01/01/2016
3 Máy biến áp Thibidi QĐ 5511 ĐL HCM 01/01/2016
4 Máy biến áp AMORPHOUS Thibidi QĐ 2608 EVNSPC 01/01/2016
5 Máy biến áp Thibidi lõi tole silic QĐ 62 EVN 01/01/2018
6 Máy biến áp Thibidi Amorphous QĐ 62 EVN 01/01/2018
7 Máy biến áp EMC QĐ 2608 EVNSPC 17/01/2017
8 Máy biến áp EMC QĐ 2608 EVNSPC (máy lớn hơn 2000kVA) 17/01/2017
9 Máy biến áp EMC QĐ 5511 ĐL HCM 17/01/2017
10 Máy biến áp EMC QĐ 3079 EVNCPC 17/01/2017
11 Máy biến áp EMC Amorphous 17/01/2017
12 Máy biến áp Shihlin QĐ 62 EVN 01/01/2018
13 Máy biến áp Shihlin Amorphous QĐ 62 EVN 01/01/2018
Dây cáp điện
1 Bảng giá Cadivi 2018 01/01/2018

 

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

bang gia may bien ap

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

bảng giá máy biến áp

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

bang gia may bien ap

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2019

bang gia may bien ap 2019

bang gia may bien ap 2019

bang gia may bien ap 2019

bang gia may bien ap 2019

bang gia may bien ap 2019

bang gia may bien ap 2019

 

 

 

 

 

Call Now