THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT NỀN 630KVA

Máy biến áp THIBIDI, MIỀN NAM, EMC, SHIHLIN, SANAKY 630KVA -22/0.4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-
EVN SPC – loại Amophuors)

MCCB 1000A Mitsubishi, LS, Schneider, Hitachi, LG

Tủ tụ bù hạ thế tự động 320KVAR, Epcos, Nuintek, Sunny, Mikro, Delab, Mitsubishi, LS, Schneider, Hitachi, LG

FCO 200A 24KV Cooper

LA – 10KA – 18KV Cooper

TU trung thế 8400/120V

TI trung thế 30/5 A

Điện kế 3 pha