Showing all 7 results

CHUYÊN THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN TRỌN GÓI – CÔNG SUẤT TRẠM GIÀN TỪ 160KVA, 250KVA, 320KVA, 400KVA, 560KVA, 750KVA

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUANG ANH

ĐC: 41F/22 Đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028-6272-4787

Fax: 028-6272-4788

Email: sales@thicongtrambienap.com

Hotline: (+84) 91975 81 91

“Tiết kiệm năng lượng là đầu tư cho thế hệ tương lai”

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 160KVA

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 250KVA

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 320KVA

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 400KVA

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 560KVA

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 630KVA

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 750KVA