CÁC ĐIỀU LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI CÔNG TRỌN GÓI TRẠM BIẾN ÁP

thi công trạm biến áp trọn gói nha trang

CÁC ĐIỀU LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI CÔNG TRỌN GÓI TRẠM BIẾN ÁP

thi công trạm biến áp định quán

Trường hợp báo giá được phê duyệt. Trước khi soạn thảo bản hợp đồng, quý khách nên thảm khảo một số thông tin bao gồm các công văn liên quan, các hạng mục, điều kiện thanh toán….

  1. Các điều luật liên quan:

  • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị định 45/2005/QH11 về việc thi hành Bộ luật Dân sự ban hành ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Căn cứ luật điện lực 28/2004/QH ngày 03/12/2014 và luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật điện lực ngày 20/11/2012;
  • Căn cứ nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  • Căn cứ nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực;
  • Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của bộ công thương quy định về mua, bán công suất phản kháng;
  • Căn cứ Luật thương mại ban hành năm 2005 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2006 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button
Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Na - 0946 059 841
Mr. Hoàng - 0919 758 191
Mr. Huy - 0938 298 287
Holine - 0919 758 191
Điện thoại - 028 6272 4787