THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TREO 37.5KVA

Máy biến áp THIBIDI, SANAKY, MIỀN NAM, EMC 37.5 KVA -12.7/0.23 KV loại dầu 
MCCB 150A 1000V LS, SCHNEIDER, HITACHI, LG
Tủ tụ bù tự động 60KVAR EPCOS, NUINTEK, SUNNY
FCO 100A 24KV COOPER
LA – 10KA – 18KV COOPER
TU 
TI 
Điện kế 3 pha