THỦ TỤC HỒ SƠ TRONG THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TRỌN GÓI

THỦ TỤC HỒ SƠ TRONG THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TRỌN GÓI

Chủ đầu tư có thể tự chuẩn bị thủ tục hồ sơ liên quan theo các bước như mục 1. Trong trường hợp việc thi công trạm biến áp do Xây Lắp Điện Quang Anh thực hiện trọn gói. Việc hoàn thành hồ sơ liên quan sẽ được thực hiện như mục 2.

Qui trình thực hiện hoàn thiện một bộ hồ sơ xin cấp điện là vô cùng phức tạp, chi tiết và chính xác.

Chủ đầu tư phải cung cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy Đăng kí kinh doanh, Hợp đồng thuê đất, hồ sơ thiết kế hệ thống điện, . Tổng công suất, ….. và rất nhiều giấy tờ có liên quan khác.

1-Thủ tục để lắp đặt TBA riêng cần như sau:

 trạm biến áp

a. Giấy đề nghị mua điện/Công văn đề nghị mua điện

b. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ. hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt). Hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm (đối với Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).

 trạm biến áp

c. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt.

Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt có thể là một trong các giấy tờ sau. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; hoặc Giấy phép đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ điện tại vùng nông thôn, miền núi mua điện từ lưới phân phối. Có tổng công suất máy biến áp từ 50 KVA trở lên. Phải có Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 trạm biến áp

d. Hồ sơ đề nghị đấu nối theo quy định của Bộ Công Thương, bao gồm:

–       Hồ sơ đề nghị đấu nối nêu tại phụ lục 2 của quy trình này.

–       Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối.

–       Các bản vẽ liên quan, tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹthuật của dự án đấu nối.

 trạm biến áp

e. Cấp phép của phòng quản lý đô thị tại địa phương

– Với việc thi công trạm biến áp, một số địa phương cần có cấp phép của phòng quản lý đô thị, một số nơi không cần.

Sau khi hoàn thiện, nộp và được xét duyệt đầy đủ 8 bộ phận chuyên môn có liên quan đến việc cấp điện. Thực hiện xong việc khảo sát, sẽ tiến hành thỏa thuận đấu nối.

Điện lực khu vực sẽ cho thời gian chính xác để đấu nối trung thế và cấp điện cho chủ đầu tư. Điểm đấu nối sau khi thỏa thuận, là cơ sở để xác định ranh giới đầu tư của Điện lực và khách hàng.

 trạm biến áp

2- Thực hiện hồ sơ tại Xây Lắp Điện Quang Anh

Đối với HĐ thi công trọn gói trạm biến áp, Xây Lắp Điện Quang Anh sẽ thực hiện công đoạn này toàn bộ. Gửi đến đủ 8 ban ngành có liên quan để được xét duyệt đầy đủ từ 8 bộ phận chuyên môn này.

Xây Lắp Điện Quang Anh  sẽ liên hệ với điện lực khu vực, để xin phép được cấp điện dùng trong sản xuất kinh doanh. Theo các chi tiết bên trong bộ hồ sơ xin cấp điện.

 trạm biến áp

Xây Lắp Điện Quang Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan. Chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công chứng không quá 03 tháng.

Thời gian thực hiện luôn đúng tiến độ theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Trước khi ký hợp đồng thi công cọn gói với các đơn vị thi công trạm biến áp trọn gói. Quý khách nên:

Tham khảo các điều luật liên quan đến việc thi công trọn gói trạm biến áp TẠI ĐÂY.

 trạm biến áp

Quang Anh CE Co.,LTD

Office: 2nd Floor, I2 Building, 26 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hotline: 0919758191  – Email: sales@quanganhcgte.com

Website:  quanganhcgte.com

Tax code: 0316365712

“Energy saving is future generation investment”

 trạm biến áp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *