THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TREO 3x25KVA

Máy biến áp (THIBIDI, SANAKY, MIỀN NAM, EMC) 25 KVA -12.7/0.23 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-
EVN SPC – loại Amophuors) 
MCCB LS, Mitsubishi, Schneider, LG, Hitachi 100A 1000V
Tủ tụ bù tự động 50KVAR 440V Epcos, Nuintek, Sunny
FCO 100A 24KV Cooper
LA – 10KA – 18KV Cooper
TU trung thế 8400/120V
TI trung thế 30/5 A
Điện kế 3 pha

Call Now