THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TREO 3x75KVA

Máy biến áp THIBIDI, MIỀN NAM, EMC, SHIHLIN, SANAKY 75 KVA -12.7/0.23 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-
EVN SPC – loại Amophuors)

MCCB 400A 1000V Mitsubishi, LS, Schneider, Hitachi, LG

Tủ tụ bù hạ thế tự động 120KVAR, Epcos, Nuintek, Sunny, Mikro, Delab, Mitsubishi, LS, Schneider, Hitachi, LG

FCO 100A 24KV Cooper

LA – 10KA – 18KV Cooper

TU trung thế 8400/120V

TI trung thế 30/5 A

Điện kế 3 pha

Call Now