THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TREO 3x15KVA

Máy biến áp (THIBIDI, SANAKY, MIỀN NAM, EMC) 15KVA -12.7/0.23 KV loại dầu
Tủ tụ bù tự động 25KVAR
FCO 100A 24KV Copper
LA – 10KA – 18KV Copper
TU TI
Điện kế 3 pha