THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TREO 3x15KVA

Máy biến áp (THIBIDI, SANAKY, MIỀN NAM, EMC) 15KVA -12.7/0.23 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-EVN SPC – loại Amophuors)”
MCCB 75A LS, Mitsubishi, Schneider, LG, Hitachi
Tủ tụ bù tự động 30KVAR, Epcos, Nuintek, Sunny
FCO 100A 24KV Copper
LA – 10KA – 18KV Copper
TU trung thế 8400/120V
TI trung thế 30/5 A
Điện kế 3 pha

Call Now