THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT NỀN 1500KVA

Máy biến áp THIBIDI, MIỀN NAM, EMC, SHIHLIN, SANAKY 1500KVA -22/0.4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-
EVN SPC )

ACB 2500A Mitsubishi, LS, Schneider, Hitachi, LG

FCO 200A 24KV Cooper

LA – 10KA – 18KV Cooper

TU trung thế 8400/120V

TI trung thế 30/5 A

Điện kế 3 pha