THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT NỀN 1000KVA

Máy biến áp THIBIDI, MIỀN NAM, EMC, SHIHLIN, SANAKY 1000KVA -22/0.4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-
EVN SPC – loại Amophuors)

MCCB 1600A Mitsubishi, LS, Schneider, Hitachi, LG

Tủ tụ bù hạ thế tự động 500KVAR, Epcos, Nuintek, Sunny, Mikro, Delab, Mitsubishi, LS, Schneider, Hitachi, LG

FCO 100A 24KV Cooper

LA – 10KA – 18KV Cooper

TU trung thế 8400/120V

TI trung thế 30/5 A

Điện kế 3 pha